AYOSNET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE   ETİK KURALLAR

Burhaniye Mah. Arif Yaltır Cad.No:19 Ceyhan  / ADANA adresinde mukim Ayosnet Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.(bundan sonra "Ayosnet" olarak anılacaktır) ile [...................................................................................................] adresinde mukim,[...................................)T.C.kimliknumaralı[ ........................................ ] (bundan sonra "Ayosnet Üyesi " olarak anılacaktır)arasında aşağıdaki koşullarla bir sözleşme imzalanmıştır.

1.AYOSNET üyeleri kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Ayosnet ve üyeleri arasında 4857 Sayılı iş Kanunu anlamında bir iş akdi bulunmamaktadır.İşbu özleşme ve eki sayılan belgelerin hiçbir hükmü taraflar arasında işçi işveren ilişkisi bulunduğu şeklinde yorumlanamaz. Üye, Ayosnet’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Kendisinin her türlü haberleşme aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır

2.Üye, “Ayosnet in üye Sözleşmesi’nin bir eki olan üyeler için oluşturulan Kuralları ve bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri kabul eder.

3.Ayosnet gerek gördüğü durumlarda bilgilendirme amaçlı olarak  üyelerine SMS ve mail gönderme yetkisine sahiptir.

4.Ayosnet, Üye Adayı Üyelik Bilgi Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Ayosnet Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Üyeliğini herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar. Üyelikten çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.

5.On sekiz yaşını doldurmuş kişiler Ayosnet şirketinin onayı ile üye olabilir.

6. Eşler aynı lisansda çalışabileceği gibi ayrı lisanslardada çalışma hakkına sahiptir.Bir üyenin eşi veya birinci dereceden yakını başka sponsorlardan üye kaydı oluşturamaz.

7.Ayosnet  üyesi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir  üyenin sponsorluğunda olunması gereklidir. Ayosnet  dilediği zaman şirkete başvuru yapmış üye adayına kaydedilmesi için yeni üye adayının kendisine en yakın lideri sponsor tahsis edebilir.

8. Ayosnet, yeni kayıt olmak isteyen bir üye başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

9.Üye istifa ettikten 1yıl  sonra dilediği kişiden kayıt olabilir.

10.Üyeler, Ayosnet ten diledikleri zaman yazılı olarak başvurduklarında ayrılabilirler. 14 gün  ürün iadesi yaparak iade şartlarında belirtildiği şekil ve koşullarda ürün bedelini alabilirler. Böylece tüm haklarından feragat ederek grubundan koparlar.
 

11.Ayosnet, herhangi bir etik ve kural dışı  olup olmadığının araştırılması için bir üyenin üyeliğini 1 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

12.Üyenin vefatı durumunda üyelik hakları kanuni mirasçılarına geçer. Bu durumda, Ayosnet’e 45 gün içinde yazılı olarak başvurulması gereklidir. Başvurulmaması durumunda üyeliği iptal olur.
13.Üyelik devri Ayosnet’in onayıyla sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara  devredilebilir. Aile yakınları haricindeki devirler şirketin onayına tabidir.

11.Sponsor, kaydedeceği üye adayının Ayosnet’e uygunluğunu araştırmakla sorumludur.

12.Üye kendi adına kayıt olduktan sonra  yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez (Ekip geçirme) böyle birşey tespit edildiği taktirde ilk kaydolan üyenin altına ekip geri getirilir ve bunu yapan ve izin veren üyelere Ayosnet tarafından cezai müeyyide uygulanır.

 

13.Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul ediyorum.

14..Ayosnet in bu resmi yönetmeliğinde yer alan tüm kurallara uyacağımı onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağımı kabul ediyorum.

15.Ayosnet ’in tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını bana bağlı olan tüm grubuma adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağım.

16.Ayosnet  ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dini,etnik veya siyasi  görüşlerini bildirmeyeceğim ve Ayosnet’i bunun için kullanmayacağım.

17.Bir Ayosnet üyesi olarak, Ayosnet i web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğim.

18.Ne şartlar altında olursa olsun, Ayosnet ilişkilerini kullanarak Ayosnet tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağım.

19.İlerleyen zamanlarda Ayosnet yut dışı faliyetlerine başladığında , Ayosnet in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin tüm yasal düzenlemelerine uymayı kabul edeceğim.

20.Kişisel bilgilerimi, Ayosnet’de gizli kalmak kaydıyla (3.şahıslara paylaşmadan) dilediği gibi kullanma yetkisini veriyorum.

21.Primler Pazarlama Planındaki pozisyonlara göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Ayosnet’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Aktiflik şartı: Bütün Aktiflikler her seviye için 250 tl dir.

22.Bütün ödemeler kapıda kredi kartıyla veya nakit yada  şirket hesabına havale şeklinde yapılır. Üçüncü şahısların şirket adına ödeme almaları yasaktır.

23.Üyeler prim ödemelerini almak için istediği banka hesabını verebilir. Banka hesabı başka bir şahsa ait ise primlerini bu hesaptan alacağına dair dilekçeyi hazırlayıp şirkete ulaştırması gerekir.

24.Referans primi,eşleşme geliri,maching bonusları,kariyer ödülleri ve türkiye cirosu olan tüm primler pazarlama planında belirtilen şekilde üyenin bulunduğu seviye ve kariyere göre hesaplanır.Takip eden ayın 15 in de hesaplarına yatırılır.

25.Tatil günlerine denk gelen ay sonlarını ve ödeme günlerini uzatma yetkisi Ayosnet te saklıdır.

26. Üyeler ürün tanıtımını yaparken kilo almak, kilo vermek veya zayıflamak gibi ifadeler kullanamaz.

27.Hastalığı önleyici, tedavi edici veya iyileştirici olduğuna dair ifadeler ,Cilt ve saç problemlerine iyi geldiği yönündeki ifadeler, Sonuç garantisi veren ifadeler,Öncesi ve sonrası resimler kullanamaz.

28.Üyeler yanıltıcı gelir iddiasında bulunamaz.Sistemi kısa yoldan zengin olma gibi değil gelirlerin her üyenin kendi çabasıyla orantılı olduğunu açıkça söyler.

29.Her üye, ürünlerini direkt olarak AYOSNET’den almak zorundadır. Sponsordan ya da farklı hatlardan ürün alımı yasaktır.

30.Bir üye toplantılarda sadece kendi misafirlerine ve üyelerine sponsorluk yapabilir.

31.Üye, diğer bir üyenin namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Ayosnet e sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

32.Üye Ayosnet ürünlerinin ve hizmetleriyle ilgili yanıltıcı bilgi veremez. Şirketin resmi  yayınlarıda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında. Aksi taktirde, Ayosnet in ve üyenin uğrayacağı tüm zararların tazmininden, üye sorumludur.

33.Üye, Ayosnet in yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile Ayosnet adına görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Ayoset’in hazırladığı ve üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Ayosnet’in onayıyla kullanabilir.

34.Ayosnet her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir, saklayabilir ve yayınlayabilir, sms, mms, mail ve her türlü iletim aracını kullanarak bilgi gönderebilir .Üye sistemden ayrılsa dahi bu hakkı mahfuzdur.

35.Üye, Ayosnet garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle 14 gün içersinde değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.


 

36. Üyeler, Ayosnet adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Ayosnet ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

37.Üye, kaydettiği her üyenin kendine uygun başlangıç seviyesine göre ürün  almasını sağlamalı. Kariyer için baskı ile üye dahil etmek, yeni üye adaylarını borçlandırmak,bütçesine uygun başlangıç yerine zora sokmak,bu işi maaşlı bir iş gibi anlatmak etik dışı davranış olarak değerlendirilir.

38.Boşanmalarda (aynı lisansda çalışan eşler için), üyeliğin hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak üyelik bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

39.Ayosnet Kazanç Planında ofis desteği bir şehrin cirosu 30.000 tl yi geçtikten sonra öncelik o bölgede ki en kariyeri yüksek üyede olacak şekilde ve ofis açılma şartı gerçekleşmesi durumunda ödenir.

40.Ayosnet, Üyenin herhangi bir kural ihlali veya etik cezası için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarını bekletme hakkını saklı tutar.

41.Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Ayosnet adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Ancak kendi adına ofis açabilir. Ofis dış cephe ve girişlerine Ayosnet in logolarını ve ismini kullanamaz.

42.Ayosnet ürün ambalajları kesinlikle başka biri tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.

43.Hiçbir Üye, Ayosnet adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Ayosnet logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.Bir Üye, Ayosnet ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Ayosnet’in onayıyla kullanabilir.

44.Ayosnet, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları ve değişiklikleri fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme (Yönetim Kuruluna girmiş liderleri ile karar alarak) hakkına sahiptir.

45..Hiçbir Üye, Ayosnet ürünlerini ve yayınlarını perakendede satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil diğer internet sitelerinden satamaz, tanıtım yapamaz ve gösteremez. (İnternet site çalışmalarını şirketten onay alarak yapabilirsiniz.)  

46.Ayosnet tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvdleri, cdleri, videoları, fotoğrafları, görselleri,  müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Ayosnet’in onayıyla mümkün olabilir.

47.Ayosnet ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

48.Bir Üyenin ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna alt ekibinin bağlanmasına neden olur.

49.Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Ayosnet ilgili sponsorun( etik kurulunun vereceği kararla) en az 3 ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.

50.Ayosnet e Üye olmak için internet ortamında bulunan üyelere ait site/ sponsor link aracılığı ile üye olan yeni üyelerin şirketimize yaptıkları başvurular değerlendirilecektir. Yeni Üyenin, gerçekleşen üye kaydının hatalı olduğuna dair kayıt olduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle Şirketimize başvurması durumunda, yeni kayıt olan üyenin sözlü onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum etik kurulu tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

51.Ayosnet şirketimizin resmi web sitesi www.ayosnet.com dur bunun dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “Ayosnet” adı geçen ve Şirketimizin ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri Şirketimizin üyeleri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk üyelerin kendilerine aittir.

52.Üye, fiyat indirimini ya da taksitli ödemeyi haksız rekabet unsuru olarak kullanamaz.

53.Üyelerin birbirleriyle ürün ve para alışverişinde bulunması etik dışıdır.

54.Ayosnet üyesi başka bir Ayosnet  üyesine benzer sistemlerde çalışan bir başka firmanın iş teklifini yapamaz, odağından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunamaz.Takım Lideri ve üzeri kariyerlere gelen üyeler Ayosnet ‘ e rakip olabilecek sistem ve şirketlerde çalışamaz.Başka sistemlerin eğitim ve toplantı organizasyonlarına katılamaz,internet ve sosyal mecralardan o şirketlere ait paylaşım yapamaz.Bu tür şirketlere üye olamazlar.

55.Ayosnet’in etkinliklerinde veya Ayosnet i temsil etme noktasında bulunabileceği ortamlarda ülkemizin, milletimizin, örf, adet ve geleneklerine aykırı düşecek ahlaka aykırı davranışlarda bulunamaz.

56.Üye veya herhangi bir nedenden üyelikten uzaklaştırılmış eski üye Ayosnet hakkında asılsız aleyhte söylemlerde bulunamaz, ayosnet işini sabote edici eylemlerde bulunamaz, aksi takdirde açılacak hukiki davaları ve maddi tazminat ödeme için Adana  ili hukuk merccileri yetkilidir.

57. Bu kurallara uyulmadığının saptanması halinde, ihlalin ağırlığına göre;telefonla ya da mektupla uyarıdan başlayarak, üyeliğin feshine kadar uzanan bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalınabilir.Konunun ciddiyetine göre ihtar,satın alma haklarının askıya alınması,para cezası,üyeliğn askıya alınması veye sonlandırılması gibi yaptırımlar uygulanabilir.

 

Ayosnet Sağlıklı Yaşam Ürünleri  San. Tic. Ltd. Şti

Burhaniye Mah.   Arif Yaltır Cad. No:19

V.D Ceyhan  V.N.1230969608
Ceyhan / ADANA
 
0322 612 0808

Üyelik Sözleşmesini Okudum Kabul Ediyorum !

 

                                                                              

Ayosnet Sağlıklı Yaşam Ürünleri                          Ayosnet Üyesi 

San. Tic Ltd. Şti                                                   Adı-Soyadı:

                                                                                                      TC Kimlik No :

                                                                                                       Adres :

                                                                                                       İmza:

AYOSNET

AYOSNET ailesine katılmak için bir sponsora ihtiyacnınz vardır. Eğer bir sponsora sahip iseniz Tıklayın.